Akredytacje na sezon 2012/2013

Akredytacje na sezon 2012/2013

Informujemy, że rozpoczęta została procedura akredytacyjna dla mediów na mecze Tauron Basket Ligi w sezonie 2012/2013, ktory rozpoczenie się 30 września br.

Akredytacje będą wydawane w trzech typach:

  • PRASA - obejmująca media pisane, radia, internet itp.
  • TV - dla osób korzystających podczas meczu z kamer
  • FOTO - dla fotoreporterów

Aby ubiegać się o daną akredytację należy wypełnić prawidłowo załączony wniosek. Wypełniony wniosek proszę przesłać tylko w formie elektronicznej w formacie xls, na adres e-mail: m.kazmierczak@energa-czarni.pl, nie później niż do 1 września 2012 roku.

Należy dopilnować, aby każdy nadesłany wniosek zawierał wszystkie wymagane dane wg specyfikacji podanej w arkuszu oraz zdjęcie o wym. 4,5 cm x 6,5 cm (531 x 768 pikseli, rozdzielczość min.: 300 DPI, w formacie JPG). Wnioski błędnie wypełnione lub nie posiadające pełnych danych, zostaną uznane za nieważne. Wypełnienie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klub zbierze wnioski przedstawicieli mediów i prześle je do biura PLK wraz z rekomendacjami (związanymi z liczbą miejsc prasowych w hali). Na podstawie zebranych danych PLK zatwierdzi listę akredytowanych dziennikarzy na mecze określonego klubu oraz najpóźniej tydzień przed pierwszym meczem prześle do klubu gotowe wywieszki akredytacyjne.

Szczegółowe warunki i zasady uzyskania akredytacji oraz zasady współpracy Klubów z przedstawicielami mediów są określone w zasadach Współpracy z Mediami, wydanych przez Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki S.A., które dostępne są pod linkiem Zasady Współpracy z Mediami na sezon 2012/2013.

http://media.plk.pl/dokumenty/ZASADY_WSPOLPRACY_Z_MEDIAMI_2012.pdf

Poniżej na stronie dostępny jest również Regulamin Akredytacji Medialnych na sezon 2012/2013, który każdy dziennikarz otrzymujący akredytację będzie musiał podpisać przy odbiorze akredytacji

http://media.plk.pl/dokumenty/regulamin_akredytacji_medialnych_2012.pdf

Polska Liga Koszykówki S.A. zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny. O możliwości odbioru przyznanych akredytacji poinformujemy w osobnym terminie.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Zasad Przyznawania Akredytacji oraz Zasad Współpracy z Mediami w nadchodzącym sezonie udziela Magdalena Rokoszewska e-mail: m.kazmierczak@energa-czarni.pl.

Do pobrania

WNIOSEK O AKREDYTACJĘ MEDIALNĄ na sezon 2012/2013

REGULAMIN AKREDYTACJI MEDIALNYCH na sezon 2012/2013

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."