Marek Biernacki osobiście pogratulował sukcesu

Marek Biernacki osobiście pogratulował sukcesu

Piątkowe przedpołudnie upłynęło w klubie pod znakiem wizyty Pana Marka Biernackiego - polityka, prawnika, posła na Sejm III, V, VI i VII kadencji. W latach 1999–2001 Marek Biernacki był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, w latach 2013–2014 - ministrem sprawiedliwości, od 2015 - sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz koordynatorem ds. służb specjalnych.

 Marek Biernacki to absolwent liceum ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim. W 1985 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1989–1997 był pracownikiem naukowym w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do Gdańskiego Klubu Myśli Politycznej im. Lecha Bądkowskiego. W 2014 otrzymał tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty”, natomiast w 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Człowiek sukcesu pogratulował sukcesu "brązowej drużynie", podkreślając, że wywalczenie III miejsca w rozgrywkach TBL  w sezonie 2014/2015 jest niewątpliwym sukcesem całego miasta i dumą jego mieszkańców. Z kolei Prezes STK S S.A. - Andrzej Twardowski - przekazał w imieniu drużyny pamiątkowy plakat z ostatniego meczu ENERGI CZARNYCH Słupsk, uwieńczonego zawieszeniem brązowych medali na szyjach uradowanych Czarnych Panter. Panowie zgodnie stwierdzili, że w sporcie, jak i w polityce, nie należy spoczywać na laurach, trzeba jeszcze bardziej pracować na kolejne sukcesy.

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."