SPONSORZY: Akademia Pomorska

SPONSORZY: Akademia Pomorska

Od niedawna sponsorem ENERGI CZARNYCH Słupsk jest Akademia Pomorska. Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o czterdziestoletniej tradycji. Powstała w 1969 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (DzU Nr 18 poz.134) pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska.

Bazą dla WSN było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r. W trakcie wieloletniej działalności uczelni jej nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i poszerzania oferty edukacyjnej. Akademia Pomorska w Słupsku obecną nazwę przyjęła w 2006 r., wcześniej – w 1974 r. WSN przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. WSP – w Pomorską Akademię Pedagogiczną. Kolejnym etapem rozwoju jest zdobycie statusu uniwersytetu. Akademia Pomorska w Słupsku, zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich, odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickimi i studentami.

Misją Uczelni wobec społeczeństwa jest współtworzenie i zachowanie kultury oraz tożsamości narodowej, z poszanowaniem odmiennych kultur i tradycji; zdobywanie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy zgodne z kanonem wiedzy uniwersalnej; krzewienie krytycznej postawy wobec rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski, Europy i świata. Uczelnia czuje się współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, w szczególności - informacyjnych. Zapewnia rozwój naukowy swoim pracownikom. Podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o wysoką jakość kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy, współpracy międzynarodowej oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Realizując te zadania, Uczelnia uczestniczy w funkcjonowaniu systemu oświatowego Słupska i regionu.

Dla Akademii Pomorskiej w Słupsku szczególne znaczenie ma obecność w regionie poprzez dostosowywanie swojej oferty edukacyjnej, badawczej i kulturalnej do potrzeb społeczności lokalnej.

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."