WNIOSKI AKREDYTACYJNE: na sezon 2013/2014

WNIOSKI AKREDYTACYJNE: na sezon 2013/2014

Przypominamy o upływającym terminie procedury (28.08.2013) składania wniosków akredytacyjnych dla przedstawicieli mediów na mecze TBL w sezonie 2013/2014.

Akredytacje będą wydawane w trzech typach:

PRASA – obejmująca media pisane, radia, internet, reporterów TV itp.
TV – dla osób korzystających podczas meczu z kamer
FOTO – dla fotoreporterów

Aby ubiegać się o daną akredytację, należy wypełnić prawidłowo załączony wniosek. Wypełniony wniosek należy przesłać (tylko w formie elektronicznej w formacie xls), na adres e-mail: m.kazmierczak@energa-czarni.pl, nie później niż do 28 sierpnia 2013 roku.

Należy dopilnować, aby każdy nadesłany wniosek zawierał wszystkie wymagane dane wg specyfikacji podanej w arkuszu oraz zdjęcie o wym. 4,5 cm x 6,5 cm (531 x 768 pikseli, rozdzielczość min.: 300 DPI, w formacie JPG). Wnioski błędnie wypełnione lub nie posiadające pełnych danych zostaną uznane za nieważne. Wypełnienie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klub, po zebraniu wszystkich wniosków o wydanie akredytacji, prześle je do biura PLK wraz z rekomendacjami (związanymi z ograniczoną liczbą miejsc prasowych w hali). Na podstawie zebranych danych PLK zatwierdzi listę akredytowanych dziennikarzy na mecze określonego klubu oraz- najpóźniej tydzień przed pierwszym meczem- prześle do klubu gotowe wywieszki akredytacyjne oznakowane specjalnym emblematem.

Szczegółowe warunki i zasady uzyskania akredytacji oraz zasady współpracy Klubów z przedstawicielami mediów są określone w zasadach Współpracy z Mediami, wydanych przez Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki S.A., które dostępne są pod linkiem Zasady Współpracy z Mediami na sezon 2013/2014.

Proszę zapoznać się również z Regulaminem Akredytacji Medialnych na sezon 2013/2014, który każdy dziennikarz otrzymujący akredytację będzie musiał podpisać przy odbiorze akredytacji.

Polska Liga Koszykówki S.A. zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny. O możliwości odbioru przyznanych akredytacji poinformujemy w osobnym terminie.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Zasad Przyznawania Akredytacji oraz Zasad Współpracy z Mediami w nadchodzącym sezonie udziela Mateusz Kaźmierczak- m.kazmierczak@energa-czarni.pl.

 

Agata Bartoszek

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."