Regulamin

Regulamin

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownik zgadza się w szczególności na:

  1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie obejmującym: imię/nick/nazwa użytkownika, adres e-mail) przez Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Słupsku przy ul. Kołłątaja 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143506, NIP 839-28-25-098 jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych. Podaję swoje dane dobrowolnie oraz zostałem poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
  2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (wysyłanych przez Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Słupsku przy ul. Kołłątaja 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143506, NIP 839-28-25-098), na konto e-mail, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Newsletter

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych."